Kezdőlap

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

2018. évben az alábbi áthelyezett szombati munkanapokon és 2018. december 31-én a hétvégi ügyeleti rend szerint történik a beteg gyermekek orvosi ellátása.

2018. október 13.
2018. november 10.
2018. december 1.
2018. december 15.

Ezeken a napokon a gyermek háziorvosi rendelés helyett az Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zrt. fogadja a beteg gyermekeket a 1093 Budapest, Tűzoltó utca 71-75/a szám alatti rendelőben. Telefonszám: 783-1037
.

TÁJÉKOZTATÓ

Dr. Molnár Magdolna (5. sz. gyermek háziorvosi körzet)
és volt Dr. Mozi Diána (7. sz. gyermek háziorvosi körzet)
betegeinek ellátása változatlan rendelési időben, helyettesítéssel történik.

TÁJÉKOZTATÓ

Budapest XX. Jókai Mór utca 74-76. rendelőben dr. Takács Alíz betegeit dr. Mityuk Antal látja el az alábbiak szerint:

Rendelési idő:

Hétfő 13:00-15:00
Kedd 13:00-15:00
Szerda 13:00-15:00
Csütörtök 13:00-15:00
Péntek (páros hét) 18:00-20:00
Péntek (páratlan hét) 13:00-15:00

Tájékoztató a sporttámogatás, az oltási támogatás, valamint a szociális tanulmányi támogatás megváltozott jogosultsági feltételeiről

Pesterzsébet Önkormányzata a kerületben élő, lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermeket nevelő családok részére oltási támogatást, sporttámogatást és szociális tanulmányi támogatást biztosít az alábbiak szerint:

  • Az oltási támogatás az agyhártyagyulladás, a rota vírus, a bárányhimlő elleni védőoltás költségeihez nyújtott támogatás, melyet – a feltételek fennállása esetén – a megvásárolt oltóanyag igazolt költségének utólagos megtérítésével nyújt az Önkormányzat.
  • Sporttámogatásban – a feltételek fennállása esetén – az alapfokú vagy középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló, pesterzsébeti telephelyű és székhelyű sportegyesület szakosztályában sportoló gyermek részesülhet. A támogatás összege megegyezik a fizetendő tagdíj összegével, de legfeljebb 5000Ft/hó.
  • Szociális tanulmányi támogatásra jogosult – a feltételek fennállása esetén – az általános iskola 5-8. osztályában tanuló gyermek, ha a 4,5-es, vagy a 9-12. évfolyamon tanuló diák, ha a 4,2-es tanulmányi átlagot elérte. A támogatás összege 35.000,-Ft.

Támogatásra – mindhárom esetben – az a gyermek jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 78.375,-Ft-ot, az egyedül nevelt, három, vagy több gyermekes családban élő, illetve emelt összegű családi pótlékban részesülő gyermek esetén a 85.500,-Ft-ot. A kérelmeket a szülő vagy más törvényes képviselő, (szociális tanulmányi támogatás esetében a nagykorú jogosult is) nyújthatja be az arra rendszeresített nyomtatványon a Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztályán ügyfélfogadási időben (hétfő:15.30-18.00., szerda: 8.00.-16.30., péntek: 8.00.-11.30.).

A támogatások igénylésének részletes feltételeiről, a benyújtáshoz szükséges dokumentumokról a www.pesterzsebet.hu honlapon, vagy 289-25-11-es telefonszámon tájékozódhatnak.

TÁJÉKOZTATÓ

Budapest, XX. Vas Gereben u. 1. rendelőben a Dr. Drenyovszky féle 1. számú betöltetlen gyermek háziorvosi praxishoz tartozó gyermeklakosság ellátását 2018. április 3-tól  Dr. Hazadi Éva gyermekorvos végzi az alábbi helyszínen és rendelési időben:

Új helyszín: 1204 Budapest, Pacsirta u.157. Gyermek háziorvosi rendelő

Rendelési idő:

Hétfő 8:00-9:00
Kedd 15:30-16:30
Szerda 12:30-14:00
Csütörtök 10:00-12:00
Péntek 13:30-15:30

 

Intézményünket a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja